kilmės valstybė

kilmės valstybė
kilmės valstybė statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Valstybė, kurios pilietybę turi užsienietis, o jei užsieniečio pilietybės nustatyti neįmanoma arba jis neturi jokios pilietybės, – valstybė, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta. atitikmenys: angl. country of origin šaltinis Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 2004, Nr. 73-2539)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • saugi kilmės valstybė — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Užsieniečio kilmės valstybė, kurioje teisės sistema, taikomos teisės normos bei politiniai santykiai yra tokie, kad asmuo nepersekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trečioji valstybė — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Valstybė, kuri nėra prieglobsčio prašytojo kilmės valstybė ir Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė narė, per kurios teritoriją tranzitu… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • saugi trečioji valstybė — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Valstybė, kuri nėra užsieniečio kilmės valstybė, tačiau yra 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir (arba) 1967 m. protokolo dėl pabėgėlių statuso, taip pat 1950 m. Europos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • country of origin — kilmės valstybė statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Valstybė, kurios pilietybę turi užsienietis, o jei užsieniečio pilietybės nustatyti neįmanoma arba jis neturi jokios pilietybės, – valstybė, kurioje yra jo nuolatinė… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • third country — trečioji valstybė statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Valstybė, kuri nėra prieglobsčio prašytojo kilmės valstybė ir Europos Sąjungos valstybė narė, taip pat Europos ekonominės erdvės valstybė narė, per kurios teritoriją …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • safe country of origin — saugi kilmės valstybė statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Užsieniečio kilmės valstybė, kurioje teisės sistema, taikomos teisės normos bei politiniai santykiai yra tokie, kad asmuo nepersekiojamas dėl rasės, religijos,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • safe third country — saugi trečioji valstybė statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Valstybė, kuri nėra užsieniečio kilmės valstybė, tačiau yra 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir (arba) 1967 m. protokolo dėl pabėgėlių statuso, taip… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • karinės įrangos pervežimas — statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Karinės įrangos vežimas per vienos ar daugiau valstybių narių, išskyrus kilmės valstybę narę ir gaunančią valstybę narę, teritoriją. atitikmenys: angl. passage through of military equipment šaltinis… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • passage through of military equipment — karinės įrangos pervežimas statusas Aprobuotas sritis prekyba apibrėžtis Karinės įrangos vežimas per vienos ar daugiau valstybių narių, išskyrus kilmės valstybę narę ir gaunančią valstybę narę, teritoriją. atitikmenys: angl. passage through of… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • internal flight alternative — vidinio persikėlimo alternatyva statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Teisės aktų nustatyta reali galimybė prieglobsčio prašytojui persikelti į kitą gyvenamąją vietą kilmės valstybės teritorijoje, kurioje jis gali gauti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”